රොෂාන් රණසිංහට එරෙහිව නීතිඥවරියක් පෙරට

  • By editor
  • November 29, 2023
  • 0
  • 206 Views

නීතිඥවරියක් විසින් හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතාට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනුකර ඇත.

ඔහු අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවට අදාලව නීතිමය පියවර ගනිමින් සුදුසු දඩුවම් පමුණුවන ලෙස ඉල්ලමින් ඇය මෙම පෙත්සම ගොනුකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *