රොෂාන් රණසිංහට දැඩි ආරක්ෂාවක්

  • By editor
  • November 11, 2023
  • 0
  • 113 Views

රොෂාන් රණසිංහ මහතා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමේ සූදානමක් පවතින බව වාර්තා වේ.

මේ වනවිට අන්තර්ජාල මාධ්‍ය කිහිපයක්ම ඒ පිළිබඳ වාර්තා කර තිබේ.

ක්‍රිකට් පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් ඔහු විසින් එල්ල කරන දැඩි විවේචන හා ඉන් අනතුරුව ඇති වී තිබෙන තත්ත්වයන් මත මෙම පියවර ගැන සලකා බලමින් ඇතැයිද වාර්තාවන්හි සඳහන්ය.

කෙසේ වෙතත් ජීවිත තර්ජන ඇතැයි බුද්ධි අංශ විසින් කර ඇති දැනුම් දීමක් මත මේ වන විට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතාගේ ආරක්ෂාව ඉහළ දමා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *