රොෂාන් රණසිංහ මිහින්තලේ බර කරට ගනී

  • By editor
  • December 11, 2023
  • 0
  • 74 Views

මිහින්තලේ සංවර්ධන කටයුතු නතර කරන්නට එපා යැයි පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ මහතා සදහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී අදහස් දක්වමින් හෙමෙ මේ බව සදහන් කළේය.

මිහින්තල පුදබිමේ සිටි හමුදා ඉවත් කරගෙන තිබෙන බව කී රණසිංහ මහතා මොන දේශපාලන මතවාද තිබුණත් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේදී මිහින්තලයේ සංවර්ධන කටයුතු නතර කළේ නැති බව සඳහන් කළේය.

එම නිසා මිහින්තලේ සංවර්ධන කටයුතු  නතර කරන්නට එපා යැයි ඉල්ලා සිටින බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *