රෝසි තවම නිල නිවස බාරදීලා නෑ

  • By editor
  • April 30, 2023
  • 0
  • 85 Views

කොළඹ මහනගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානාය තවදුරටත් නගරාධිපති නිල නිවසේ රැඳී සිටිමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

ඇය එම නිල නිවසින් ඉවත් වීම සඳහා තවත් මාස දෙකක කාලයක් ඉල්ලා ඇති අතර මහ නගර සභාවේ නිල කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව නගරාධිපතිවිය භාවිතා කළ නිල නිවස බාරදීම සඳහා මාසයක කාලයක් මින් පෙර ඉල්ලා තිබිණි.

ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතිය මත ඇය තවදුරටත් එම නිවසේ රැදි සිටින බව සදහන් කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් කොළඹ නාගරික කොමසාරිස්වරිය විසින් නිකුත් කර ඇති ලිපියකින් දැනුම්දී තිබුණේ මාර්තු මස 20දා සිට නිල නිවසින් ඉවත් වන දිනය දක්වා වන කාලයට අදාලව ජල, විදුලි, දුරකථන හා වෙනත් පහසුකම් වලට බිල්පත් හිටපු නගරාධිපතිය විසින් පුද්ගලිකව ගෙවා දැමිය යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *