ලංකාවෙන් පැනපු අපරාධකරුවන් 88ක ට නිල් නිවේදන

  • By editor
  • December 12, 2023
  • 0
  • 132 Views

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පැනගිය සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් 88 දෙනකු හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාතික පොලිසිය නිල් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති බව මෙරට පොලිසියට දැනුම් දී ඇති බව ජාතික පුවත්පතක් වාර්තා කර තිබුණි.

එම වාර්තාවට අනුව, මේ හැර, මේ වනවිට මෙරටින් පැනගිය මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් 41 දෙනකු සඳහා අන්තර්ජාතික පොලිසිය රතු නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

එම රතු නිවේදනවලට ලක්ව ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින 09 දෙනකු පිළිබඳව අධිකරණයේ විභාගවන නඩු අවසන් වීමෙන් පසු ඔවුන් 09 දෙනා මෙරටට භාරදීමට නියමිතව ඇතැයි ද මෙරට අන්තර්ජාතික පොලිස් ශාඛාව සඳහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *