ලංකාවේ පවතින ක්‍රමය වෙනස් කරන්න එනවා – කැනඩා ගිය උද්දික කියයි

  • By editor
  • March 4, 2024
  • 0
  • 70 Views

තමන් කැනඩාවේ පදිංචියට ගිය ද යළිත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ පවතින ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සඳහා අරගලයක් පටන් ගන්නා බවත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

ඔහු කැනඩාවේ සිට අන්තර්ජාල නාලිකාවක් සමග සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් මෙම කරුණු සදහන් කළේය.

තමන් දැනට කැනඩාවේ පදිංචිව සිටින බවත් ඉක්මනින්ම නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බවත් හෙතෙම කියා සිටී.

මේ වන විට සිය දරු පවුල සමගින් ඔහු කැනඩාවේ පදිංචිව සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *