ලංවිමේ නිලධාරිනියකට අමුතු උසස් වීමක් – උදේට උසස්වීම හවසට පැන්ෂන්

  • By editor
  • August 17, 2023
  • 0
  • 233 Views

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ‍විශ‍්‍රාම යාමට නියමිතව සිටි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල නිලධාරිනියක් එක් දිනක් සඳහා අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරි ධුරයට පත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එම පත්වීම ඉකුත් 14වනදා පත්කර ඇති අතර ඇය ඊට පසු දින එනම් 15 වැනි දින විශ්‍රාම ගොස් තිබේ.

එම නිලධාරිනිය අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී ධුරයට පත්කරන ලෙස සංගමයේ සභාපතිවරයා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට ලිපියක් ද යවා ඇත්තේ ඉංජිනේරු සංගමයේ දැඩි බලපෑම මත බව ද වාර්තා වේ.

මෙම නිලධාරිනිය පත් වූ දිනට පසු දින විශ්‍රාම ගොස් ඇත්තේ නව තනතුරෙ හිමි සියලු වරප්‍රසාද ලබා ගනිමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *