ලක්ෂ්මන් යාපා නව සන්ධානයට පනී

  • By editor
  • December 6, 2023
  • 0
  • 129 Views

නව සන්ධානයේ පෙර පාසල් ගුරු වෘත්තිකයන්ගේ මාතර දිස්ත්‍රික් සමුළුව (හෙට) පස්වරු 2.00 ට මාතර නූපේ සණස ශාලාවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සමුළුව පැවැත්වේ.

නව සන්ධානයේ උත්සවයකට වයඹ ආණ්ඩුකාරවරයා සහභාගී වන පළමු අවස්ථාව මෙය වීමද විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *