ලක් මව රනින් සැරසූ දියණිය

  • By editor
  • October 4, 2023
  • 0
  • 159 Views

වසර 21ක ට පසුව ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා මීටර් 800 ඉසව්වේ රන් පදක්කම මෙරටට ලබාදීමට තරුෂි කරුණාරත්න සමත්විය.

කාලය මිනිත්තු 2:03.20 කින් තරගය අවසන් කරමින් ඇය මෙලෙස ජයග්‍රහණය කළාය.

2002 වසරෙන් පසුව ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මළල ක්‍රීඩා ඉසව්වකින් ශ්‍රී ලංකාව රන් පදක්කමක් හිමිකරගත් පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *