ලස්සන වෙන්න කැමති අයට පෙත්තක්

  • By editor
  • January 26, 2024
  • 0
  • 115 Views

වියපත් බව පාලනය සදහා නව ඖෂධයක් නිපදවීමට කොළඹ විශ්විද්‍යාලය සමත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

ජෛව රසායන ල අණුක ජීවවේද හා ජෛව තාක්ෂණ ආයතනයේ මහාචාර්ය සමීර සමරකෝන් මහතා මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් සදහන් කළේ එම ඖෂධයේ පර්යේෂණ කටයුතු මේ වන විට අවසන් කර ඇති බවත් තවත් මාස කිහිපයක් ඇතුළත එම ඖෂධය වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *