ලාංකික කාන්තාවට දරුවා වඩාගන්න දී චීන කාන්තාව මාරු වෙලා

  • By editor
  • March 14, 2024
  • 0
  • 62 Views

චීන ජාතික කාන්තාවකගේ අවුරුදු තුනක් වයස දියණිය කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ දී ලාංකික කාන්තාවකට වඩා ගන්න දී චීන ජාතික කාන්තාව ඇයගේ මවත් සමඟ අතුරුදන් වීමේ සිද්ධියක් වාර්තා වේ.

දරුවා වඩා ගැනීමට බාරදුන් චීන ජාතික කාන්තාව යළි නොපැමිණි නිසා ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව එම දරුවා ද රැගෙන කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ පොලිසියට පැමිණ දරුවා පොලිසියට බාර දී තිබේ.

මෙම ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව චීනයට ගොස් ගෘහ සේවයේ යෙදෙමින් මෙම දරුවා වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලාගෙන තිබෙන අතර ඇය යළි මෙරටට පැමිණ සිටිය දී සිඟිත්තියගේ චීන ජාතික මව ඇගේ නිවසේ ගෘහ සේවයේ යෙදුණු කාන්තාවට කතාකර දියණිය සහ මව සමග මෙරට සංචාරයක් සඳහා පැමිණෙන බව දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව ඔවුන්ව කැඳවාගෙන යාමට කටුනායක ගුවන්තොටුපොළට ගොස් සිටිය දී මෙම සිදුවීම සිදුව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *