ලාෆ් ගෑස් සමාගමට ඇමතිගෙන් රෙඩ් ලයිට් – මාසයක් තුළ ගණන් අඩු කරන්න දන්වයි

  • By editor
  • July 23, 2023
  • 0
  • 138 Views

මාසයක් තුළ ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිලට සමාන කළ යුතු බව ලාෆ් සමාගමට දැනුම් දුන් බව වෙළඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු සදහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම ලබන සතිය තුළ ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 350 කින් අඩු කළ යුතු බවට ද එම සමාගමට දැනුම් දුන් බව ද හෙතෙම පැවසීය.

කෙසෙවෙතත් ලිට්‍රෝ ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 සිලින්ඩරයක සහ ලාෆ් ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 සිලින්ඩරයක මිල අතර රුපියල් 708 වෙනසක් පවතින බවද හෙතෙම පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *