ලිට්‍රෝ ගෑස් ලොකු සහනයක් දෙන්න යයි

  • By editor
  • July 3, 2023
  • 0
  • 146 Views

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලෙහි සංශෝධනයක් හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිදුකිරීමට නියමිතව බව එම සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු 3,000ට වඩා අඩුවනු ඇති බව සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *