ලිට්‍රෝ හිටපු සභාපති ලක්ෂ ගණනින් හොරට දීමනා අරගෙන

  • By editor
  • February 7, 2024
  • 0
  • 88 Views

ලිට්‍රෝ ගෑස් ටර්මිනල් ලංකා සමාගමේ සහ ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම යන සමාගම් දෙකෙහි හිටපු සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමෙන් ලබාගත් දීමනාවට අමතරව රුපියල් 443, 000ක මාසික වාහන දීමනාවක් ලබාගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ.

කෙසේවෙතත් මේ සඳහා චක්‍රලේඛය මඟින් අවසර ලබා දී ඇත්තේ රුපියල් 50,000ක මුදලක් පමණක් බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පෙන්වා දේ.

එමෙන්ම චක්‍රලේඛයට අනුව ලීටර් 150 ඉක්මවා, ලීටර් 500ක මාසික ඉන්ධන දීමනාවක් හිටපු සභාපතිවරයා වෙත ලබා දී ඇති බව විගණන වාර්තාව මගින් හෙළි වී ඇත.

එසේම 2022 මැයි මාසය දක්වා රුපියල් 50,000ක මාසික රියදුරු දීමනාවක් හා රුපියල් 150,000ක මාසික විනෝදාස්වාද දීමනාවක්ද හිටපු සභාපතිවරයා වෙත ගෙවා ඇති බවද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *