ලිත්‍රෝ පෞද්ගලිකරණයට

  • By editor
  • September 15, 2023
  • 0
  • 210 Views

ලිත්‍රො ගෑස් ලංකා සහ ලිත්‍රො ටර්මිනල් ලංකා ආයතන පෞද්ගලීකරණය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ලිත්‍රො සුරැකීමේ ජාතික එකමුතුව සඳහන් කරන්නේ මෙම ආයතන දෙක අධික ලෙස ලාභ උපයා ගත්තද රජය විසින් මෙම ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට තීරණය කර ඇති බවය.

එසේ කරන්නේ නම් ඊට අදාළ යෝජනා මේ වන විට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටත් කැබිනට් මණ්ඩලය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට ලිඛිතව දන්වා ඇති බවද සංගමය පෙන්වා දේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *