“ලොරේන්සෝ පුතා 04” මුදා ගනී

  • By editor
  • January 29, 2024
  • 0
  • 22 Views

“ලොරේන්සෝ පුතා 04” බහුදින යාත්‍රාව සීෂෙල්ස් වෙරළාරක්ෂක බලකාය විසින් මුදාගෙන ඇතැයි ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. 

එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ සීෂෙල්ස් තානාපති කාර්යාලය විසින් මේ බව තහවුරු කළ බවය. 

පසුගිය 12 වැනිදා සිය මංගල මුහුදු ගමනට එක්වූ “ලොරේන්සෝ පුතා 04” බහුදින යාත්‍රාව ධීවරයින් 6 දෙනෙකු සමඟින් මුහුදු කොල්ලකරුවන් ග්‍රහණයට ගෙන තිබුණේ පසුගිය සෙනසුරාදාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *