වඩිවේල් සුරේෂ් ඉවතට  

  • By editor
  • November 28, 2023
  • 0
  • 131 Views

අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේදී ඊට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙන් සමගි ජන බලවේග‍යේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වඩිවෙල් සුරේෂ් මහතාව ඔහු දැරූ, පස්සර ආසනයේ සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

ඒ අනුව පුරප්පාඩු වූ පස්සර ආසනයේ සමගි ජන බලවේගයේ ආසන සංවිධායක ධුරය ලෙච්චුමන් සන්ජේ වෙත ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *