වන අලියෙක් යැයි සිතා පෙරහරට ගෙනා ඇතින්නට වනජීවි එකෙන් වෙඩි තියලා

  • By editor
  • September 30, 2023
  • 0
  • 133 Views

වන අලියෙකු යැයි සිතා මහියංගන පෙරහරට සහභාගී වීමට පැමිණ සිටි සීතා ඇතින්නට වනජීවී නිලධාරියකු විසින් වෙඩි තබා තිබෙන බව වාර්තා වේ.

අද (30) පාන්දර 03.30ට පමණ මෙම වෙඩි තැබීම සිදු කර ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

වයස අවුරුදු 47ක් වයසැති වෙඩි වැදුණු ඇතින්නට මේ වන විට ප්‍රතිකාර සිදු කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *