වහාම ඇතුළේ ප්‍රශ්න විසදගන්න – රනිල්ගෙන් ගෝලයන්ට උපදෙස් 

  • By editor
  • December 5, 2023
  • 0
  • 75 Views

එක්සත් ජාතික පක්ෂය යළි ප්‍රතිසංධානය කිරීමට පෙර එකිනෙකා අතර පවතින මත ගැටුම් සියල්ල අවසන් කර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම ගැටළු විසදා ගන්නා තෙක් පක්ෂයේ ආසන බල මණ්ඩල පැවැත්වීමද තාවකාලිකව නතර කර තිබෙන බව ද වාර්තා වේ.

යම් ලෙසකින් මෙම ගැටුම් පවතින අතර එම ආසන බල මණ්ඩල පැවතියහොත් එකිනෙකා විවේචනය කිරීම සිදුවන බැවින් ගැටළු අවසන් කර බල මණ්ඩල කැදවීමටයි පක්ෂය තීන්දු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *