වාද්දූවේ දුම්රිය අනතුරක්

  • By editor
  • August 30, 2023
  • 0
  • 205 Views

වාද්දුව තල්පිටිය ප්‍රදේශයේ අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයක දී වෑන් රථයක් දුම්රියේ ගැටී අනතුරක් සිදුව තිබේ.

වෑන් රථයේ දෙදෙනෙකු ගමන්කර ඇති අතර, දුම්රියේ ගැටීමෙන් පසු වෑන් රථයේ සිටි එක් පුද්ගලයෙක් නිරුපද්‍රිතව ඉන් පිටතට පැමිණ තිබේ.

නමුත් එක් පුද්ගලයෙක් වෑන් රථයේ සිරවී ඇති අතර එම පුද්ගලයා මුදාගැනීම සඳහා මේ වනවිටත් කටයුතු කරමින් සිටින බව ද වාර්තා වේ.

කළුතර සිට මරදාන දක්වා ධාවනය වූ 344 දරණ මන්දගාමී දුම්රියේ වෑන් රථය ගැටී ඇති අතර මේ හේතුවෙන් මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී ඇති බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *