වැට් නිසා වැඩිවෙන ගාස්තු මෙන්න

  • By editor
  • December 30, 2023
  • 0
  • 67 Views

වැට් බදු වැඩිවීමට සමගාමීව 2024 ජනවාරි මාසයේ සිට ජල ගාස්තු 3% කින් ඉහළ දමා ඇති බව ජලසම්පාදන මණ්ඩලය සදහන් කරයි. 

එම මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සදහන් කර තිබේ.

මේ අතර, ලබන පළවන දා (01) සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත සියයට 18ක වැට් බද්ද හේතුවෙන් සියලුම බස් ගාස්තු සියයට 15ක පමණ ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ යනු ඇති බව ද වාර්තා වේ.

මේ අනුව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ, දැනට රුපියල් 30 ක්ව පවතින අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 35ක් වනු ඇති බවද සෙසු සියලුම ගාස්තුද එම ප්‍රතිශතයෙන්ම ඉහළ යනු ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *