වැට් බද්දට ශ්‍රීලනිපය විරුද්ධයි

  • By editor
  • December 11, 2023
  • 0
  • 68 Views

වැට් බදු පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම පක්ෂය මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ ” පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වැට් (VAT) බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් එයට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ස්ථාවරය බව ප්‍රකාශ කරමු” යනුවෙනි.

එම නිවේදනය පහත පරිදි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *