වැඩවර්ජන කළ වෛද්‍යවරු 7000ක ගේ ලියාපදිංචිය අහෝසි කෙරේ

  • By editor
  • March 4, 2024
  • 0
  • 254 Views

වැඩ වර්ජනයක නිරතවන පුහුණු වෛද්‍යවරු 7,000ක ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට දකුණු කොරියාව තීරණය කර තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එම වෛද්‍යවරුන්ට නැවත සේවයට වාර්තා කරන ලෙස නියෝග කර ඇතත් ඔවුන් එය නොසලකා කටයුතු කරන බව එරට සෞඛ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *