වැඩි මිලට බිත්තර විකුණු අයට දඩ

  • By editor
  • April 29, 2023
  • 0
  • 74 Views

වැඩි මිලට බිත්තර අලෙවි කල වෙළෙදුන් 06 දෙනෙකුට හැටන් මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් ලක්ෂය බැගින් වූ දඩ මුදලක් ගෙවන ලෙසට නියම කරනු ලැබීය.

රජයේ පාලන මිලට වඩා බිත්තර වැඩි මිලට වෙලෙදුන් අලෙවි කරන බවට නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරි කාර්යාලය වෙත ලද පැමිණිලි කිහිපයක් මත හැටන් , බගවන්තලාව , නොර්වුඩ් , මස්කෙලිය , වටවල සහ ගිනිගත්හේන යන නගර වල උපාය දුතයන් උපයෝග කර ගනිමින් බිත්තර මිල දි ගෙන එම වෙලෙදුන් 06 දෙනා නිතියේ රැහනයට කොටු කර ගැනිමට හැකි වු බව නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරි කාර්යාල නිලධාරීන් අධිකරණයට දැන්වීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *