විජයදාස රාජපක්ෂ මිලියන 500ක වන්දියක් ඉල්ලයි

  • By editor
  • September 28, 2023
  • 0
  • 179 Views

තමනගේ කීර්ති නාමයට වු හානි වන පරිදි සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක ද්වේශ සහගත ලෙස ප්‍රවෘත්තියක් පළ කළේයැයි පවසමින් රුපියල් මිලියන 500 ක වන්දියක් ගෙවන ලෙසට ඇමති විජයදාස රාජපක්ෂ විසින් කීර්තා රත්නායක නමැත්තෙකුට එන්තරාවාසියක් යොමු කර ඇත.

කීර්ති රත්නායක නැමැත්තා විසින් පවත්වා ගෙන යන සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක මෙම ප්‍රවෘත්තිය පළ කර ඇති බවත් එම හේතුවෙන් තම කීර්ති නාමයට හානි වූයේ යයි අමාත්‍යවරයා සදහන් කර තිබේ.

එලෙස එම මුදල නොගෙවන්නේ නම් සති දෙකක කාලකින් පසු නඩු පවරන බවත් එමගින් දන්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *