විදුලිබල මණ්ඩලය විජේසේකර ලොක්කිගේ බෑග්, සපත්තු වලට මුදල් ගෙවලා

  • By editor
  • November 24, 2023
  • 0
  • 122 Views

පසුගිය දා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (ව්‍යාපෘති) චම්පානි විජේසේකර සති තුනක ප්‍රංශ සවාරියක නිරත ව තිබේ.

එම සංචාරය අතරතුර දී ඇය විසින් රුපියල් 35,000 ක සපත්තු කුට්ටමක් සහ රුපියල් 28,000 ක බෑගයක් ගෙන ඇති අතර ඊට අදාළ 63000ක සම්පූර්ණ මුදල විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ගෙවා ඇති බව වාර්තා වේ.

එම මුදල් තමන් සංචාරය නිමකර නැවත පැමිණීමට පෙර අදාළ සැපයුම්කරුවන්ට ගෙවන ලෙස මෙම නිලධාරිනිය මුදල් කළමනාකරු වෙත නියෝග කර ඇත.

ඒ අනුව එම මුදල මේ වනවිටත් සැපයුම්කරුවන්ට විදුලිබල මණ්ඩලය ගෙවා ඇති බවත් වාර්තා වේ. 

කෙසෙවෙතත් මෙම නිලධාරිනිය ලබන වසරේ විශ්‍රාම යාමට නියමිත බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ ක්ෂේත්‍ර සේවයේ යෙදෙන සේවකයන්ට ආරක්ෂිත සපත්තු සඳහා හැර උසස් නිලධාරීන්ගේ පාවහන් සඳහා මණ්ඩලයට මුදල් ගෙවීමේ හැකියාවක් නොමැති බවත් මෙම නිලධාරිවරිය සති ගණන් අඛණ්ඩවට සේවයට වාර්තා නොකරණ බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇයට විනය ක්‍රියාමාර්ගද ගෙන නොමැති බවත් වාර්තා වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *