විදුලි බිල ගැන බොරු කියන අයට නාමල් කරන්න යන දේ

  • By editor
  • August 9, 2023
  • 0
  • 137 Views

විදුලි බිලක් ගෙවීමට ඇති බව පවසමින් අසත්‍ය ප්‍රචාර දියත් කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන බව නාමල් රාජපක්ෂ සදහන් කරයි.

මේ වනවිට තමා විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට ලියූ ලිපියටද මේ වන තෙක් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණ බව හෙතෙම සදහන් කර තිබේ.

කෙසෙවෙතත් සාගර කාරියවසම් පසුගිය දිනක සදහන් කරනු ලැබුවේ නාමල් රාජපක්ෂ විදුලි බිල ඉල්ලා සිටිය ද විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ඒ දිනවල එය ලබා දී නොමැති බව ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *