විදුලි ලොක්කෝ රජ ගැහිල්ලකට සැරසෙති.

  • By editor
  • January 19, 2024
  • 0
  • 80 Views

පසුගියදා ස්විස්තර්ලන්තයේ පැවැති හරිත තාක්ෂණ ආයතනයේ සැසිවාරය ඇමතූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ 2030 වසරේදී රටේ සමස්ත විදුලි අවශ්‍යතාවයෙන් 70% ක් පුණර්ජනණීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙ ලබාගාන්නා බව පැවසූවද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩළය ඉදිරි වසරේදීද පෞද්ගලික අංශයේ බලාගාර වලින් තාප විදුලිය මිලදී ගැනීමට ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇතිබව වාර්තා වේ.

විදුලිබල මණ්ඩළය පාඩු ලැබීමට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස සැලකෙන මෙකී බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමය . මෙතුවක් කල් ඊට ප්‍රධාන හේතුව වුයේ දකුණු පළාතේ විදුලි අවශ්‍යතාවය සැපයීමේ ගැටළුවය. දකුණු පළාත ජාතික පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කරනා හම්බන්තොට පොල්පිටිය රැහැන් මාර්ගයේ එක කොටසක වැඩ නිම කිරීමට ඉඩම් හිමිකරුවන්ගෙන් බාධා පැමිණෙන බව කියමින් එක කාර්යය දීර්ඝ කාලයක් අතපසු කිරිම නිසා රුපියල් බිලියන ගණනක් වැය කර පෞද්ගලික අංශයේ බලාගාර වලින් විදුලිය මිලට ගන්න ලදි.

එහෙත් එම ගැටළුව මේවන විට විසඳී ඇති අතර හම්බන්තොට පොල්පිටිය රැහැන් මාර්ග‍ය ඉදිකොට නිමකිරීම නිසා දකුණු පළාත ජාතික පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කිරීමට හැකිව ඇත. එහෙත් එම පලාත සඳහා අවශ්‍ය විදුලිය මිලට ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගම් සමාගම් සමග අත්සන් කළ ගිවිසුම් ලබන මාර්තු මාසය දක්වා වලංගු වන අතර ඉන් පසුවද එකී ගිවිසුම් දීර්ඝ කිටීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩළයේ ජනන වියදම් රුපියල් බිලියන 55 කින් ඉහළ දැමීමට මණ්ඩළය කටයුතු කර ඇත. ඒ මෙම වසරේ විදුලි ඉල්ලුම ඉහළ යන්නේ 4% කින් බව විදුලි බල මණ්ඩළයම පුරෝකථනය කර ඇති අවස්ථාවකය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *