විදෙස් පුහුණුවට යන බව දන්වා කොළඹ ජාතික රෝහලේ සෞඛ්‍ය නිලධාරීනියක ගෙදර ඉදන් දීමනා අරගෙන

  • By editor
  • November 5, 2023
  • 0
  • 195 Views

විදෙස් පුහුණුවක් සඳහා රටින් බැහැරව යාම සඳහා නිවාඩු අනුමත කර ගත් සෞඛ්‍ය නිලධාරිනියක, අදාළ පුහුණුව සඳහා නොගොසින් මෙරට රැඳී සිට ඊට අදාළ දීමනා ලබා ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් දා රැස් වූ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පත් කරන ලද අනු කාරක සභාවේ අවධානය යොමුව ඇත.

ඉකුත් 2019 වසරේ සිංගප්පූරුවේ පුහුණුවක් සඳහා යාමට නිවාඩු අනුමත කරගනු ලැබූ කොළඹ ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස සේවය කර ලද නිලධාරිනියක විසින් ඊට අදාළ විදේශ පුහුණු දීමනා මාස අටක කාලයක් මෙරට රැඳී සිටිමින් ලබාගෙන තිබේ.

එකී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදාළ කමිටුව විමසන ලද අවස්ථාවේ දී, එම කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ නිලධාරින් සඳහන් කර තිබුණේ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ විමර්ශන අංශයේ නිර්දේශයක් ලබා ගැනීමකින් තොරව, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට ලබා දී තිබුණු නිර්දේශයක් මත එම නිලධාරිනියට එල්ල කළ සියලු චෝදනාවලින් නිදහස් කර ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *