විමල් – කංචන ලියුම් ගණුදෙනුවක – විමල්ගෙන් සැර පිළිතුරක්

  • By editor
  • January 4, 2024
  • 0
  • 109 Views

නව විදුලි පනත සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා විසින් විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

එම නව පනත හරහා මහා විදුලි අර්බුදයක් නිර්මාණය කරන බවට සඳහන් කරමින් විමල් වීරවංශ මහතා එම ලිපිය යොමුකර ඇත.

පසුගිය දෙසැම්බර් මස 19 වනදා අමාත්‍යවරයා විසින් මන්ත්‍රීවරයා වෙත යොමුකර ඇති ලිපියට පිළිතුරු ලබාදෙමින් විමල් වීරවංශ මහතා මෙම ලිපිය යොමුකර තිබේ.

මේ හරහා මහජනයාට ද ඉතා අධික විදුලි පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බවත් රටේ බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව ද අනතුරට ලක්වනු ඇති බවත් විමල් වීරවංශ මහතා සිය ලිපිය මගින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

අදාළ ලිපිය පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *