විශ්‍රාමික ගුරුවරුන්ට අවස්ථාවක් – කැබිනට් අනුමැතිය

  • By editor
  • August 28, 2023
  • 0
  • 192 Views

අධ්‍යාපන ඇමැති ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත උසස් පෙළ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා විශ්‍රාමික ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ඉල්ලා තිබෙන බව වාර්තා වේ.

රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව ඇතුළු විෂයයන් කිහිපයක් සඳහා මෙම ගුරුවරුන් බඳවා ගැනෙන්නේ දෙවසරක කොන්ත්‍රාත් කාලයකටය.

එමෙන්ම උපාධිධාරීන් පන්දහස් හාරසියය දෙනෙක් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ කටයුතුද සිදු කෙරෙමින් පවති.

එම උපාධිධාරීන්ගෙන් එක්දහස් හත්සියයක් බඳවා ගැනෙන්නේ ජාතික පාසල්වලටය. ඔවුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාග ඉක්මනින්ම පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *