විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගෙන් කොළ එළියක්

  • By editor
  • April 19, 2023
  • 0
  • 293 Views

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ උසස්පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු  ආරම්භ කිරීමට අවදානය යොමුව ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්‌ගේ සමිති සම්මේලනය සදහන් කර ඇත.

ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම්වලට ආණ්ඩුවෙන් සුබවාදී ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙමින් පවතින බැවින් ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත සියලුදෙනා රැස්වී සාකච්ඡා කර අවසන් තීරණයක් ගෙන අගයීම් කටයුතුවල නිරත වීම පිළිබඳව අවධානය යොමුකර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

තවද උත්තර පත්‍ර අගයීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට පියවර ගන්නා බව සමස්ථ ලංකා එක්සත් ගුරු සංගමයේ සභාපති යල්වෙල පඤ්ඤාසේකර හිමි සඳහන් කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *