විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරු වර්ජනය අත් හරී

  • By editor
  • May 5, 2023
  • 0
  • 226 Views

උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතුවලට සහභාගී වීමට වර්ජනයේ නිරත විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය තීරණය කර ඇත.

එහි සභාපති මහාචාර්ය ශ්‍යාම් බන්නැහැක පැවසුවේ සම්මේලනයේ විධායක සභා රැස්වී එම තීරණය ගත් බවයි.

උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම මේ වනවිට මාස 02කට වැඩි කාලයක් ප්‍රමාදවී ඇත.

රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ආදායම් බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව මෙම වර්ජනය ආරම්භ කර තිබූ අතර අවසානයේ ඔවුන් කියාසිටියේ ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවකින් පසු වර්ජනය අත හරින බවයි. නමුත් ජනාධිපතිවරයා මේ වන විට චාල්ස් රජුගේ රාජාභිෂේකයට සහභාගී වීමට දිවයිනෙන් පිටත් වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *