විශ්ව විද්‍යාල ඇදුරන්ගේ දේශපාලන ගේම්

  • By editor
  • April 1, 2023
  • 0
  • 251 Views

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල් ළමා වාට්ටුවේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිගයක් නොමැති බව එම රෝහලේ ළමා රෝහ විශේෂඥ, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන පවසයි.

විශ්ව විද්‍යාල ඇදුරන් කියාගන්නා පිරිසක් එවැනි හිගයක් මවාපාමින් දේශපාලන ගේමක් ගසන බවත් ඔහු විසින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ.

එමෙන්ම අදාල වාට්ටුව විශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධිත ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක වන අතර තවත් වාට්ටු තුනක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය මත ක්‍රියාත්මක වන බවත් සදහන් කර තිබේ.

දේශපාලන ඩීල් දැමීමට ඇතැම් විශ්ව විද්‍යාල ඇදුරන්ට රජයෙන් අවසර ලබා දී ඇති බව ද වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන හෙලි කලේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *