විශේෂඥ වෛද්‍යවරු නෑ – ළමා වාට්ටුව වසයි.

  • By editor
  • March 30, 2023
  • 0
  • 170 Views

ළමාරෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරීන් නොමැතිව අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ ළමා වාට්ටුවක් වසා දැමීමට කටයුතු කර ඇත.

රෝහලේ මහාචාර්ය ඒකකයට අනුබද්ධ ළමා වාට්ටු අංක 63 මෙලෙස වසා දමා තිබේ. එම හේතුවෙන් අද දින සිට සියලුම ළමා රෝගීන් මෙන්ම එහි කාර්ය මණ්ඩලය ද වෙනත් වාට්ටු වෙත මරු කර යවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *