වීසා නැතිව එන්න පුළුවන් රටවල් මෙන්න

  • By editor
  • October 24, 2023
  • 0
  • 248 Views

නියමු ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් රටවල් 7ක් වෙත වීසා බලපත්‍ර රහිතව මෙරටට ඇතුළුවීමට අවසර දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඉන්දියාව, චීනය, රුසියාව, මැලේසියාව, ජපානය, ඉන්දුනීසියාව සහ තායිලන්තය යන රටවලට වීසා බලපත්‍ර රහිතව ඇතුළුවීමට ඒ අනුව අවසර ලැබේ

ඒ අනුව මාර්තු 31 වනදා දක්වා එම අවස්ථාව ලැබෙනු ඇති බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් පවසා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *