වෘත්තීය සමිති නායකයින් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ හංගාගෙන – කම්කරු ලේකම් වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගෙන් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉල්ලයි

  • By editor
  • April 4, 2023
  • 0
  • 164 Views

වත්කම් බැරකම් පනත අනුව රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල වෘත්තීය සමිති නායකයින් වාර්ශිකව සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කම්කරු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇති නමුත් මේ වන තෙක් කිසිදු වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් එලෙස වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාදී නැතැයි කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා පැවසුවේය.

ඒ අනුව වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාගැනීමට කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා කටයුතු කරමින් සිටින බවද ඔහු සදහන් කළේය.

මේ වන තෙක් කම්කරු අමාත්‍යාංශය එලෙස වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාගෙන නොමැති නමුත් ඉදිරියේදී එලෙස වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාගැනීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා කටයුතු කරමින් සිටින බවද අමාත්‍යවරයා කීවේය.

රජයේ සේවකයින් ආයතන සංග්‍රහයෙන් බැදී සිටිනවා. වෘත්තීය සමිතිවලට නිලධාරීන් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එහි සදහන් වෙනවා. වෘත්තීය සමිතිවල අවුරුදු විස්සක් තිහක් වැඩ කරපු අය එක දවසක්වත් තමන්ගේ රස්සාව කරලා නෑ. රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල වෘත්තීය සමිතිවලට පුද්ගලයින් පත් කරලා, අවුරුදු විස්සක් රාජකාරී නොකර ඉන්න වැටුප් ගෙවන එක හරිද කියලා ජනතාව තීරණය කරන්න ඕන. ජනතාවගේ බදු වලින් තමයි රාජ්‍ය ව්‍යාපාර නඩත්තු කරන්නේ. ඒවා ඇතුලේ සාමුහික ගිවිසුම් ගහලා වැටුප් දෙක තුන ගන්න, පාඩු ලබමින් සිටියදීත් මිලියන ගණනින් අතිකාල ගන්න අවස්ථාව ලබාදීම සාධාරණද?

වත්කම් බැරකම් පනත අනුව සියලුම වෘත්තීය සමිති නායකයින් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාදිය යුතුයි. ඒත් මේ දක්වා කිසිදු වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාදී නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාගැනිමට කම්කරු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා කටයුතු කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *