වෛද්‍ය චමල් සේවය පිහිටුවීමේ ප්‍රමාදය ගැන රාජ්‍ය සේවා කොමිසම සෞඛ්‍ය ලේකම්ගෙන් කරුණු විමසයි.

  • By editor
  • January 27, 2024
  • 0
  • 54 Views

දැනට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්තව සේවය කරන රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරුන් අතරින් වැඩිම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ප්‍රමාණයක් සපුරා ඇති, විශේෂඥ වෛද්‍ය චමල් සංජීව මහතා මේ දක්වා රාජ්‍ය සේවයට යළි එක් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තම නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් නොකිරීම නිසා රාජ්‍ය සේවා කොම්ෂන් සභාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍යව පාලිත මහීපාල මහතාගේන් කරුණු විමසීමක් සිදුකොට ඇත.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ද පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය චමල් සංජීව මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශයක් මත 2022 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසයේදී ඒ මහතාගේ සේවය අත්හිටුවනු ලැබීය.

ඒ මහතාගේ සේවය අත්හිටුවා වසරකට වැඩි කාලයක් ගත වී ඇති නමුත්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කළ කිසිදු විමර්ශනයකින් වෛද්‍ය චමල් සංජීව මහතාට එරෙහිව නගා ඇති චෝදනා ඔප්පු කිරීමට මේ දක්වා අසමත් වී ඇත.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා සෙවයට පිහිටුවීමේ චක්‍රලේඛවලට අනුව ඒ මහතා යළි සේවයට පිහිටුව යුතු කාල සීමාවද ඉක්මවා ඇති නමුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලේකම්වරයා සහ අධ්‍යක්ෂව ජෙනරාල්වරයාගේ ක්‍රියා කලාප මත මෙම සේවයට පිහිටුවීමේ කටයුතු ප්‍රමාද වන බව වෛද්‍ය හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තිය සමිති සන්ධානය පෙන්වා දෙයි.

අමාත්‍යාංශය ප්‍රමාදයක් මත සේවය පිහිටුවීමේ දුෂ්කරතා මතු හොත් රජ පරිපාලන අභියාචනාධිකරණය හමුවේ මේ සම්බන්ධව පැමිණිලි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද එම වෘත්තිය සන්ධානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

දැනට අධිකරණය හමුවේ විභාග වන ප්‍රශ්ණ සහගත ඉමියුනොගොලොබියුන් වංචාවද පළමුව රට හමුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ විශේෂඥ වෛද්‍ය චමල් සංජීව මහතා විසින් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *