වෛද්‍ය වැටුප ඉහළට 

  • By editor
  • November 26, 2023
  • 0
  • 137 Views

වෛද්‍යවරුන් සඳහා ගෙවන වැටුප් ඉහළ වැටුප් හා දීමනා ඉහල දැමීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ අනුව පළමුව සේවයට බැඳෙන වෛද්‍යවරයෙකුගේ මූලික වැටුප රුපියල් හැත්තෑපන් දහසක් දක්වා ඉහල දැමෙනු ඇත.

දැනට වෛද්‍යවරයකුගේ පළමු වැටුප රුපියල් පනස් හතර දහසක් පමණ වෙයි.

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විසඳී නැති වැටුප් හා වෙනත් වෘත්තීය ගැටලු හේතුවෙන් වෛද්‍යවරුන් විදේශගතවීම වැඩි වීමත් සමග මෙම තීරණයන්ට එළැඹ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *