ශම්මිගේ යෝජනාවෙන් ජේ ෂා නැවත සහභාගී ධූරයට

  • By editor
  • January 31, 2024
  • 0
  • 48 Views

තෙවැනි වරටත් තවත් වසරක කාලයක් සඳහා ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සභාපති ධුරයට එහි වත්මන් සභාපති ඉන්දියාවේ ජේ ෂා අද තේරී පත් වී ඇත.

ඒ සඳහා ජේ ෂාගේ නම ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිල මහ සභා රැස්වීමට යෝජනා කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති ශම්මි සිල්වා විසින් වීම සුවිශේෂීත්වයකි.

ඔහුගේ එම යෝජනාවට ආසියානු ක්‍රිකට් සාමාජික රටවල් කිසිවක් විරෝධය දක්වා නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *