ශ්‍රීලන්කන් ප්‍රමාදයට විකල්පයක් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා කියයි

  • By editor
  • October 2, 2023
  • 0
  • 140 Views

ශ‍්‍රී ලංකන් සමාගමේ යානා ගුවන් ගත වීම ප්‍රමාද වීමේ තත්ත්වය මත මගීන්ට වෙනත් ගුවන් සේවා භාවිතා කරන ලෙස පැවසීමට සිදුවන බව නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ ගුවන් ගමන් ප්‍රමාදය පිළිබඳව නිලධාරීන් ද පරස්පර අදහස් ප්‍රකාශ කරන බව ද හෙතෙම පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාවේ යානා කිහිපයක් ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් ගුවන් මගින් දැඩි අපහසුතාවයට පත්වීම පිළිබඳව අදහස් පළ කරමින් ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

එසේම ඇතැම් නිලධාරීන් ඉල්ලන ආකාරයට වැටුප් වැඩි කිරීම් ලබා දිය නොහැකි බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *