ශ්‍රී ලංකාවේ භූකම්පන ඇතිවිය හැකි ප්‍රදේශ මෙන්න

  • By editor
  • July 2, 2023
  • 0
  • 270 Views

ශ්‍රී ලංකාවේ භූ කම්පයනයක් සිදුවිය හැකි කලාප කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇති බව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ භූ විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න සදහන් කර තිබේ.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න සදහන් කරනු ලැබුවේ

“මෙවැනි වූ කම්පන තවදුරටත් ඉදිරියේදී සිදුවෙන්න පුළුවන්. ඒ සිදුවන කම්පනවලින් අපිට හානියක් සිදුවෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ මේ වගේ කම්පන සිදුවෙන්න පුළුවන් කලාප කිහිපයක් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. ත්‍රිකුණාමලයේ සිට උස්සන්ගොඩ දක්වා අක්‍රීය භූතල මායිම. ඒ වගේම මධ්‍යම කඳුකරයේ තිබෙන ජලාශ ආශ්‍රිතව. අපිට සූනාමි වගේ අනතුරක් වෙනවානම් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ සුමාත්‍රා කෙළවරේ භූ කම්පනයක් සිද්ධ වුණොත් එවිට අනිවාර්යෙන්ම අපිට සූනාමි තරංග අත්දකින්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් මෑතකදී ඇති වෙන්නට ඉඩක් නැහැ. මොකද හේතුව මෑතකදි එවැනි කම්පන රැසක් ඒ ප්‍රදේශයේ දී සිදුවුණ නිසා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *