ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහනම ඉවත් කරන්න – හරීන් ප්‍රනාන්දු ලිපි යවයි

  • By editor
  • December 27, 2023
  • 0
  • 104 Views

ක‍්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා හා ක‍්‍රිකට් ආයතනය විසින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය වෙත යොමු කර ඇති ලිපි දෙකක් යොමුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

එම හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට පනවා ඇති ක්‍රිකට් තහනම නුදුරේදීම ඉවත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

ශ‍්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා නීතිය යටතේ ක්‍රිකට් ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරමින් පවතින නීති උල්ලංඝනය නොවී කටයුතු කරන පසුබිමක ක්‍රිකට් වෙත පනවා ඇති තහනම ඉවත් කරන්නැයි අමාත්‍යවරයා සිය ලිපිය මගින් ඉල්ලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *