ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉල්ලා අස්වෙයි 

  • By editor
  • November 30, 2023
  • 0
  • 91 Views

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමහි පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ දෙදෙනෙක් සිය ධූරවලින් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

එසේ ඉල්ලා අස් වී ඇත්තේ කණ්ඩායමේ ශාරීරික කාර්යසාධන කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරන ලද ග‍්‍රාන්ට් ලුඩන් හා භෞත චිකිත්සක ලෙසින් කටයුතු කල ක‍්‍රිස් ක්ලාක් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *