ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට අයි.සී.සී යෙන් වැට බැදෙයි ද?

  • By editor
  • April 26, 2023
  • 0
  • 56 Views

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට එල්ල වී ඇතැයි කියන දේශපාලන බලපෑම් හේතුවෙන් අයි.සී.සී. ය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමේ අවදානමක් ඇති බව ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනයට එල්ල වී ඇති දේශපාලන බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව අද පෙරවරුවේ කරුණු විමසා ඇති බවත් සාමාජිකත්වය තහනම් නොකරන ලෙස ක්‍රිකට් පරිපාලනය අයි.සී.සී.යෙන් ඉල්ලා ඇති බවත් දැනගන්නට තිබේ.

ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ අයි.සී.සී. සාමාජිකත්ව අත්හිටුවීමට ඉඩ ඇති බවත් එසේ වුවහොත් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවේදී පැවැත්වෙන එක්දින ලෝක කුසලාන තරගාවලිය අහිමිවනු ඇති බවත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *