ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් හිටපු සභාපති ඉවත් වී පැය කිහිපයකින් නව සභාපති පත් කෙරේ

  • By editor
  • July 20, 2023
  • 0
  • 137 Views

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් නව සභාපතිවරයා ලෙස අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික රියාස් මියුලර් පත් කර තිබේ.

කෙසෙවෙතත් එම ධූරයේ කටයුතු කළ රොහාන් ප්‍රනාන්දු සදහන් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් තමාව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කළ බවය.

එමෙන්ම සිය ඉල්ලා අස්වීමට හේතුපාදක වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව ද රොහාන් ප්‍රනාන්දු සදහන් කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *