ශ්‍රී ලංකා වරායට සම්මාන

  • By editor
  • March 29, 2023
  • 0
  • 105 Views

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි හි ඉකුත් 28 වන දා පැවති වාර්ෂික Global Ports Forum සම්මාන උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ගෞරවනීය සම්මාන දෙකක් සමඟින් ඇගයීමට ලක්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 2023 වසරේ හොඳම වරාය අධිකාරිය ලෙස නම් කරන ලද අතර ජය බහාලුම් පර්යන්තය 2023 වසරේ හොඳම පොදු බහාලුම් පර්යන්තය ලෙස පිළිගැනීමට ලක්විය. මෙම ඇගයීම් ගෝලීය වශයෙන් සිදු කර ඇති සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ සහ ප්‍රගතිය පිළිබඳ සාක්ෂියකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීම, කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ ගනුදෙනුකරුවන්ට උසස් තත්ත්වයේ සේවාවන් සැපයීම සඳහා කැපවීම හොඳම වරාය අධිකාරිය යන සම්මානය ලබා දුන් සාධක අතර වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය කළමනාකරණය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ විශිෂ්ඨ කාර්ය සාධනය වෙනුවෙන් ඇගයීමට ලක් විය. මීට අමතරව, හොඳම පොදු බහාලුම් පර්යන්තය සම්මානය කොළඹ ජය බහලු පර්යන්තය විසින් සපයනු ලබන විශිෂ්ට සේවාවන් ද ඇගයීමට ලක් කෙරිණි.

JCT යනු දකුණු ආසියාවේ කාර්යබහුලම බහාලුම් පර්යන්තයක් වන අතර එය නිරතුරුවම ඉහළ ඵලදායිතාවයක් සහ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ඇත. Global Ports Forum Awards ඉතා කීර්තිමත් වරාය කර්මාන්තයේ විශිෂ්ටත්වයේ මිණුම් ලකුණක් ලෙස පිළිගැනේ.

මෙම සුවිශේෂී ජයග්‍රහණය අගයමින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති කීත් ඩී බර්නාඩ් මහතා, අතිරේක කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රභාත් ජයන්ත මහතා, මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ලාල් වීරසිංහ මහතා සහ අලෙවි හා මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සරත් දයානන්ද මහතා, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙනුවෙන් සම්මාන පිළිගැනීම සඳහා සම්මාන උළෙලට සහභාගි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *