ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක්

  • By editor
  • March 14, 2024
  • 0
  • 61 Views

එයාර් වයිස් මාර්ෂල්  එච්.එම්.එස්.කේ.බී. කොටකදෙණිය මහතා ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලෙස පත්කර තිබේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩල නිර්දේශ මත වරාය, නාවික කටයුතු හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද  සිල්වා මහතා විසින් ඊයේ (13) දින එම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලෙස සේවය කළ පී.ඒ. ජයකාන්ත මහතා පසුගිය දා විශ්‍රාම ගෙන තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *