ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පිරිසක් වටලයි

  • By editor
  • July 27, 2023
  • 0
  • 103 Views

ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අයථා මුදල් පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු බවත් අදාල වගකිව යුත්තන් ඉල්ලා අස් විය යුතු බවත් සදහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වටලන ලද පිරිසක් හේතුවෙන් එම පරිශ්‍රයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වී තිබේ.

තත්ත්වය පාලනය සඳහා පොලීසිය ද මැදිහත් වී තිබේ.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ලබාදෙන්නේ කිසිවකුගේ පෞද්ගලික පරිහරණයට නොව ලංකාවේ ක්‍රිකට් දියුණු කිරීමට බව ඔවුන් සදහන් කරයි.

නමුත් ක්‍රිකට් පාලකයන් කරමින් සිටින්නේ මුදල් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික සුබසිද්ධිය සඳහා යොදා ගනිමින් සිටීම බව ද ඔවුන් වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *