ෂාෆ්ටර්ගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් රෝහල් නිලාධාරීන්ගෙන් DNA වාර්තා කැදවන්න අවසර ඉල්ලයි

  • By editor
  • April 28, 2023
  • 0
  • 86 Views

මරණයට පත්වූ ජනශක්ති රක්ෂණ සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ දිනේෂ් ෂාෆ්ටර් කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු ඒකකයට ඇතුළත් කළ අවස්ථාවේ එහි සේවය කළ හෙද නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ දස දෙනකුගේ ඩී.එන්.ඒ. වාර්තා  කැදවීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළේය. 

ජනශක්ති රක්ෂණ සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ දිනෙෂ් ෂාෆ්ටර් මහතාගේ මරණයට අදාළව රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යැවූ නඩු භාණ්ඩවල මරණකරුට අමතරව ආගන්තුක ජෛව සාම්පල් (ඩී. එන්.ඒ) දෙකක් ඇතුළත් වූ බවට රස  පරික්ෂක වාර්තාවේ සඳහන් වූ බැවින්  ඒවා කාගේදැයි සැසඳීම සඳහා මෙම ඩී.එන්.ඒ. වාර්තා කැඳවිය යුතුව ඇතැයි  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *